Coronaprotocol voor wedstrijden

29-09-2020, Maatregelen op wedstrijddagen

De Gendten heeft een protocol opgesteld waar alle teams en scheidsrechters zich aan dienen te houden op wedstrijddagen.


Protocol De Gendten voor organisatie Competitie waterpolowedstrijden in Laco sportcentrum te Terborg.

Dit protocol is alleen geldig vanaf het moment van publicatie tot het moment van lezen. Ten alle tijde kan en zal de vereniging dit aanpassen indien de situatie binnen de vereniging, de zienswijze van de overheden of ons overleg met het accomodatiebeheer dit vereist. Mensen die het zwembad betreden tijdens de uren dat DeGendten het zwembad huurt voor de waterpolocompetitie moeten van deze regels op de hoogte zijn en zich hier onvoorwaardelijk aan willen houden.

Wat is georganiseerd om risico’s in te perken:

 • De vereniging heeft een Corona steward aangesteld. Deze zal bij betreden van het Sportcentrum door de teams en de scheidsrechter deze opvangen en op onze Corona routine wijzen.
 • Tijdens wedstrijden zijn bezoekers niet welkom in de zwemzaal.
 • Tijdens de wedstrijddagen is registratie van naam + contact gegevens van alle aanwezigen verplicht. Dit gebeurt direct bij betreding van de zwemzaal. Er staat een tafeltje bij de ingang van de zwemzaal met een lijsten en pennen (kantine valt onder verhuurder Laco).
 • Voor de scheidsrechter is een aparte omkleedruimte beschikbaar. De Corona steward neemt hiervoor contact op met het Laco beheer.
 • Bezoekende teams:
  • mogen niet eerder dan 15 minuten voor de wedstrijd in het Sportcentrum aanwezig zijn.
  • dienen indien ze niet de eerste wedstrijd spelen de badkleding al aan te hebben onder hun kleding. Er zal voor hen voor de wedstrijd geen kleedruimte beschikbaar zijn.
  • Dienen na de wedstrijd direct naar de kleedkamers te gaan. Langer blijven in de zwemzaal is niet toegestaan.
 • In totaal zijn er 4 grote kleedkamers (voor ieder max 6 gebruikers) en 16 eenpersoonshokjes. Aangegeven zal worden welke kleedruimtes voor de bezoekende vereniging beschikbaar zijn. g. De douches zijn niet beschikbaar.
 • Aan de kopse kanten van het bad zijn ruime perrons aanwezig. Dit is de enige plek, buiten het badwater waar warming up is toegestaan. Voorwaarde is wel altijd dat de 1,5m afstand nageleefd wordt, onderling maar ook t.o.v. de reservespelers die evt. op de bank zitten van een wedstrijd die bezig is.
 • In de zwemzaal zijn zitplaatsen op 1,5m afstand gemarkeerd. Iedereen wordt geacht hier gebruik van te maken en dus niet rond te wandelen. Er zijn in de zwemzaal verder geen specifieke looproutes aangewezen maar altijd dient de 1,5m regel in acht te worden genomen.

Corona aanpassingen aan het wedstrijdbad

 • Jurytafel, wordt ingericht bij de ingang naar het “Gendten materiaalhok”. De officials hebben hier voldoende plek om onderling 1.5m afstand te houden. Bij wisseling van de jury dienen de materialen ontsmet worden. Hiervoor is dan tissue en ethanol 70% aanwezig (check vooraf door Corona steward).
 • Stoelen voor staf en reservespelers op 1.5m afstand onderling plaatsen. Dit richting doel, niet richting middenlijn.
 • Bij beide spelersbanken staan 2 emmers (10ltr), gevuld met chloorwater uit het zwembad. Om te gebruiken voor het desinfecteren van de spelersbank.
 • Bij wisselen van speelhelft door de teams lopen alleen de wisselspelers naar de andere kant, met inachtneming van de 1.5m regel. De mensen in het water zwemmen naar de overkant zodat de loopbeweging op de kant minimaal is.
 • Voor en na de wedstrijd geen handen schudden; houd de 1,5 meter-norm in acht.
 • Geforceerd stemgebruik, schreeuwen en zingen zijn niet toegestaan.

Tijdens gebruik van het bad voor competitiewedstrijden dient dit protocol voor iedereen zichtbaar te zijn. Prints worden ophangen in kantine, zwemzaal en kleedruimtes.

Verder dient het Protocol ook openbaar vindbaar te zijn zodat bezoekers voor hun vertrek naar Terborg op de hoogte kunnen en moeten zijn van onze maatregelen. Dit protocol wordt toegevoegd aan de Gendten website. Verder zal ook geprobeerd te worden om deze link aan te bieden op alle plekken waar de KNZB dit mogelijk heeft gemaakt.

Indien er vragen zijn over dit protocol neem dan contact op met de polosecretaris van De Gendten. e-mail: Jos.Sewalt@wur.nl

Tel: 0651402526 (alleen bij spoed)


Virus 4999857 640
Coronavirus 4914028 1280